Disclaimer

PRIN ACCESAREA ACESTUI SITE VIZITATORUL ÎÅI EXPRIMÄ ACORDUL EXPRES ÅI NEECHIVOC CÄ ACCEPTÄ TERMENII ÅI CONDIÅ¢IILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE.

Ne rezervÄm dreptul de a modifica pagina noastrÄ de internet, condiÅ£iile generale de utilizare, precum Åi condiÅ£iile noastre generale de afaceri, în funcÅ£ie de aprecierea noastrÄ, în orice moment, fÄrÄ notificare prealabilÄ, integral sau parÅ£ial Åi/sau de a sista utilizarea acesteia. Din acest motiv, la urmÄtoarea accesare a acestei pagini de internet, vÄ rugÄm sÄ o examinaÅ£i din nou Åi sÄ luaÅ£i la cunoÅtinÅ£Ä modificÄrile/completÄrile.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conÅ£inut al site-ului, indiferent de natura lui (texte, imagini, elemente grafice, software Åi alte elemente similare), este proprietatea EXCLUSIVÄ a S.C. ART HAIR S.R.L.. Folosirea conÅ£inutului fÄrÄ acordul scris al proprietarului este interzisÄ Åi se pedepseÅte conform legilor în vigoare. Nu aveÅ£i voie sÄ modificaÅ£i, copiaÅ£i, transmiteÅ£i, reproduceÅ£i, creaÅ£i ceva derivat din orice informaÅ£ie obÅ£inutÄ de pe sau prin intermediul site-ului.

Utilizarea neautorizatÄ a mÄrcii Yvonne sau a altor materiale este strict interzisÄ Åi constituie o încÄlcare a drepturilor de autor, a drepturilor de marcÄ sau a altor drepturi de proprietate intelectualÄ.

Orice încercare, de orice naturÄ, de modificare a imaginilor Åi informaÅ£iilor din prezentul site din partea oricÄrei persoane, cu excepÅ£ia deÅ£inÄtorului sÄu legal, dÄ dreptul unilateral Åi neechivoc ca S.C. ART HAIR S.R.L. sÄ facÄ uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanÅ£elor Åi/sau autoritÄÅ£ilor legale competente pentru sancÅ£ionarea acestui fapt.

Orice permisiune pentru utilizare a acestora este acordatÄ sub rezerva prezentÄrii dreptului de autor pe toate copiile.

PAGINILE DE INTERNET ALE FURNIZORILOR TERÅ¢I/LINK-URI

AceastÄ paginÄ de internet conÅ£ine Åi link-uri sau referinÅ£e la paginile de internet ale terÅ£ilor. Aceste link-uri cÄtre paginile de internet ale terÅ£ilor nu echivaleazÄ cu un acord cu privire la elementele de conÅ£inut ale acestora din partea S.C. ART HAIR S.R.L.

UTILIZAREA MODULELOR COOKIE:

Modulele cookie reprezintÄ mici fiÅiere text stocate la nivel local, în memoria intermediarÄ a browser-ului de internet al persoanei care acceseazÄ pagina. Modulele cookie permit identificarea browser-ului de internet pentru optimizarea ofertei web Åi pentru simplificarea utilizÄrii. Aceste date nu sunt utilizate pentru identificarea personalÄ a celui care acceseazÄ aceastÄ paginÄ de internet.

Majoritatea browser-erelor sunt configurate astfel încât sÄ accepte automat modulele cookie. Vizitatorul are totuÅi posibilitatea de a dezactiva stocarea de modulelor cookie sau de a configura browser-ul astfel încât sÄ fie informat cu privire la aplicarea modulelor cookie.


Publicat de:

S.C. ART HAIR S.R.L.

Sediu social: Str. Ion InculeÅ£ nr. 15-17, ap. 5, sect. 1, BucureÅti, România

Nr. Înregistrare Registrul ComerÈului: J40/14075/2006

CUI: RO18987886

Ivonne Premier Ivonne Premier